Titanik’ in batması, herkesinde bildiği gibi buzdağına çarparak gerçekleşmiştir. 269 m uzunluk, 28.2 m genişlik, 52 bin ton ağırlığındaki bu devasa gemi nasıl olur da 3 ayrı yerden ayrılarak batmıştır. Bir çok teori olmasına rağmen mühendislerin cevabı darbe testi ile savunulmuştur. Bunun yanında malzeme kompozisyonu incelendiğinde kükürt ve sülfür oranının yüksek olması ve bu iki elementin de gevrekliği ve kırılganlığı arttırması ve işlenebilirlik ve kaynaklanabilirlik gibi özellikleri düşürmesi soğuk ortamla birleşince Titanik’in sonu kaçınılmaz olmuştur.

Darbe deneyi, malzemelerin ani veya darbeli yüklemelere karşı darbe enerjisini ölçmek için yapılır. İki yöntemi vardır. Sık kullanılan Izod yöntemidir. Bu yöntem 1903 yılında İngiliz mühendis Edwin G. İzod tarafından bulunmuştur. Ancak bu test 2.Dünya Savaşı’nda kullanılmaya başlanmıştır. Titanik’in 1912 yılında yapıldığını göz önüne alırsak kullanılan malzemeler darbe deneyine tabi tutulmadıkları için yanlış malzeme seçimi yapılmış olması kuvvetle muhtemeldir.

Darbe Testi terimlerden bahsedecek olursak;

  1. Darbe Enerjisi    : Yük aniden uygulandığında numunenin kırılmadan absorbe etme yeteneğidir.
  2. Kırılma Tokluğu: Malzemede çatlağın ilerlemesine karşı gösterdiği dirençtir.

Konuyla alakalı olarak darbe deneyinin bize verdiği en önemli bilgi, malzemelerin ortamın sıcaklığıyla darbe enerjilerinin bağlantılı olduğudur. Yani malzeme oda sıcaklığında normal bir darbe direnci gösterirken, düşük sıcaklıklarda kırılgan yapıya dönüşebilir. Kırılgan yapıya dönüşürken ki sıcaklığına geçiş sıcaklığı adı verilir.

Malzemelerin darbe enerjileri değişik sıcaklıklarda darbe deneyleriyle test edilir. Grafiğe veriler koyulduğunda keskin bir geçiş olan sıcaklık sünek – gevrek geçiş sıcaklığı adı verilir.

Bir malzemenin geçiş sıcaklığının düşük olması istenir. Çünkü çok soğuk ortama girdiğinde malzemenin gevrekliği artar ve darbe direnci düşer. İşte bu geçiş Titanic’ in batmasının sebebidir. Ortam sıcaklığının yüksek olan bir yerde yapılan Titanic’ in buzdağına çarparak gemideki birçok malzemenin gevrek kırılmasına sebep olmuş olabilir.